7 ud af 10 synes at MUS er spild af tid ifølge DJØF

MUS med mening

MU-Samtalen er en god samtale. Det er både ledere og ansatte enige om, men det er udbyttet, forberedelsen og opfølgning ikke, hvis man ser tal fra undersøgelser siden 2009.

Der følges ikke op på aftaler, der er for meget forberedelse og for meget administration. Det forventede udbytte udebliver, og den ønskede udvikling finder ikke sted – hverken i organisationen eller hos den ansatte. MU-Samtalen bliver i de værste tilfælde reduceret til en kursusforhandling eller blot en løs samtale mellem leder om medarbejder.

Medarbejdere er forskellige steder i deres karriere, deres liv, deres udvikling og ønsker. Samtidig er virksomheden forskellige steder i sin udvikling og udfordringer. De to faser skal afklares og afstemmes. Hertil skal man gøre sig klart, hvilken type samtale (genre) MU-Samtalen er.

Mikael Elkan
Mikael Elkan har intensivt undersøgt MUS siden 2014. Han er desuden uddannet coach, certificeret i Everything DiSC og OPQ32, der bruges i 30 lande.

Mikael Elkan har sammen med international coach Jesper Christiansen udviklet et koncept, der kan tilpasses den enkelte virksomhed – eller rettere: den enkelte medarbejder.

Mikael Elkan har bl.a. gennemført proces for kompetenceafklaring i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Center for Parkering, til at støtte det videre arbejde med MUS.

Vi tilbyder at udvikle koncepter fra bunden, eller bruge eksisterende systemer og metoder bedre. Vi fortæller også gerne bare om det vi ved:

  • Processer til kompetenceafklaring.
  • Modeller og metoder til løbende dialog og daglig ledelse.
  • Spil til dialog i teams, projekter og grupper.
  • MUS-koncept til at gennemføre og facilitere samtaler.
  • Viden om MUS og performance management – forskning, metoder, modeller og digitalisering

Kontakt os for mere info om MUS og strategisk kompetenceudvikling

Årlig konference om MUS

Mikael Elkan og Michael Christiansen står for den årlige konference om MUS og kompetenceudvikling.

Se hvad der skete på www.MUS16.dk

MUS17 afholdes d.5. april 2017