Kursus / Uddannelse/ Konsulentydelse
Konflikter på arbejdet dræner energi, hæmmer initiativ og skaber uhensigtsmæssige arbejdsgange. Det giver mistillid mellem ledere og ansatte eller ansatte eller ledere imellem. Det hæmmer udvikling, fremdrift, initiativ og fremmer uformelle kommunikationsveje, suboptimering og skaber “blinde vinkler” for organisationen – hvis ikke det ender med sygemeldinger, stress, fysiske konflikter eller mobning. Det kan undgås.
Tegn på en konflikt er fx, at man undgår bestemte personer og ikke ønsker at arbejde sammen med dem. Men hvis konflikter håndteres rigtigt, rummer de mange positive sidder fx lettelse, anerkendelse, indsigt og læring, men vigtigst er at konfliktmægling kan bidrage til at genetablere tilstanden før konflikten og dermed skabe samarbejde og engagement påny. Konfliktmæglerens opgave er at være upartisk, at afdække konflikten og baggrunden for den, at styre samtalen i mæglingen og sikre at begge (eller flere) parter føler sig set, hørt og forstået, men også at de forstår hinandens standpunkter, og dermed at de når frem til en løsning af konflikten.

Konsulentydelse – mægling eller konflikthåndtering

Konflikter på arbejdspladsen eller mellem kunde og leverandør kan i mange tilfælde løses med konfliktmægling. Et forløb med mægling indledes med et formøde (telefonisk eller fysisk), hvor mægleren taler med parterne hver for sig. Dernæst etableres selve mæglingen, hvor parterne mødes. En mægling slutter af med en konkret aftale mellem parterne, som beskriver den løsning parterne er nået frem til. Samtalen er altid fortrolig, så det er parterne selv, der vælger, hvad der skal fortælles videre efter mæglingen. Mægling kan foregå mellem to personer, flere personer eller større grupper. Mikael Elkan kan ved et møde forklare detaljerne i mæglingsprocessen.

Kursus / Uddannelse – bliv uddannet konfliktmægler

Konfliktmægling er en fast model og proces, der læres og øves ud fra cases, der tilpasses virksomheden, men også afprøvede cases fra hverdagen vil kunne indgå. Deltagerne lærer processen, metoder og teori, og de bliver trænet i at mægle i konflikter. Øvelser vil være konflikter mellem to personer, grupper eller større forsamlinger (fx bydele eller afdelinger).
Et kursus varer 2 dage og giver grundlæggende indsigt i konfliktmægling. Uddannelsen til konfliktmægler varer 9 dage og uddanner deltagerne til at kunne gennemføre processen og varetage konflikter i virksomheden.
Organisationskonsulent.dk’s uddannede konfliktmægler er Mikael Elkan