Coaching har fokus på det der fungerer, på at samle erfaringer, resurser og se, hvor der kan ske handlinger, så man kan begynde at bevæge sig i den retning, man gerne vil.

Eks.: en virksomhed har ansat en ny leder. Lederen vil gerne have en god start, men han ved også, at han som leder er meget anderledes end de ansatte, og at han kommer til at udfordre dem. Lederen er meget energisk og innovation og afdelinger skal trækkes i en anden retning, hvor de før blot har været vant til at levere, det der blev efterspurgt, skal de nu selv til at udvikle og komme med ideer. Det er lederens opgave at sikre det. Coachingen kommer ind, før lederen skal have sin første dag. Det tager lidt over en 1 time, så har er lederen kommet frem til hvordan han gerne vil gøre, hvad han skal forberede sig på, og hvem han skal tage fat i på første dag og nogle initiativer de første uger.

Der er ofte nogle ret ens årsager til at vi ikke kommer derhen, hvor vi gerne vil.

  1. Vi ved ikke hvordan vi kommer derhen, hvor vi gerne vil, men vi ved at vi ikke vil være der hvor vi er nu.
  2. Vi kan ikke overskue konsekvenserne af at handle og gøre det, som vi gerne vil. Derfor handler vi ikke.
  3. Vi har fokus på alt det der ikke fungerer og kan slet ikke se, hvordan noget skal lykkes.

Coachens opgave er at lytte, spørge og give feedback på, hvornår noget lykkes, hvor der er resurser. Det gøres ud fra forskellige metoder, spørgeteknikker og modeller.

Coaching tilbydes til

  • ledere
  • medarbejdere
  • teams eller afdelinger