– En værktøjskasse til visuel formidling

Har du brug for bedre at kunne formidle dit budskab, eller værktøjer til det, så det fanger bredest muligt og skaber mest muligt plads og frirum til læring, fælles forståelse og overblik? Grafisk Facilitering understøtter det du siger og skriver med visuelle virkemidler.

Op mod 80% af os omdanner de informationer vi modtager til billeder. Alligevel er meget information i dag tekstbaseret, og vi bruger mange resurser på at omdanne disse til billeder, så vi bedre kan huske. For vi husker bedre med billeder – billeder taler direkte til vores følelser, og følelser lagres i vores langtidshukommelse. Så hvorfor ikke gøre brug af det faktum, at visuelle indtryk afkodes 60.000 gange hurtigere og lagres i hukommelsen, så de er lettere tilgængelige efterfølgende, end tekst og tale?

Skulle du have mod på det, kan et undervisningsforløb i Grafisk Facilitering giver dig redskaberne til selv at arbejde med visuel kommunikation. Her vil du blive undervist i at lave tegninger du kan bruge både før, under og efter din egen workshop, dit eget møde eller din egen undervisning. Du vil blive undervist i kompostion og opbygning af skabeloner og præsentationer, og der vil være fokus på brugen af de analoge visuelle redskaber, der er tilgængelige i de fleste mødemiljøer – altså tavler, flipovers o.l.

Grafisk Facilitering er et kærkomment værktøj, der kan gives videre til andre aktører og bruges til at styrke samarbejdsevner, præsentationer og det at lave vedkommende noter.

Formål

At bruge og give visuelle redskaber til formidling af mundtlige eller skriftlige budskaber, så det fanger bedst muligt og skaber mest muligt frirum til læring.

Grafisk Facilitering henvender sig til alle, der har fanget fidusen med at bruge billeder til at understøtte det der skrives eller siges i praksis.

Arbejdet med Grafisk Facilitering er relevant for alle, der vil formidle et emne, et budskab eller lignende og gerne vil opnå større fælles forståelse og overblik med det der præsenteres.

Kontakt os og få et tilbud på undervisning i at bruge grafisk facilitering